DSC_1428.JPG

終於有時間拿出來整理,心得是 : 適合人居的海洋城市

發生最囧的事 :

在旅館邊講手機,旅館又很大!

忘記門號,結果漫不經心連續三次敲錯房門

而且都是同一間,開門都是同一人,而且都正在洗澡 XD

 

 

 

 

 

#1
DSC_0376.JPG

#2
DSC_0512.JPG

#3
DSC_0593.JPG

#5
DSC_0710.JPG

#6
DSC_0895.JPG

#7
DSC_1000.JPG

#8
DSC_1004.JPG

#9
DSC_1028.JPG

#10
DSC_1043.JPG

#11
DSC_1053.JPG

#13
DSC_1351.JPG

#14
DSC_1428.JPG

#15
DSC_1443.JPG

#16
DSC_1479.JPG

#17
DSC_1603.JPG

#18
DSC_1629.JPG

#19
DSC_1751.JPG

#20
DSC_1758.JPG

#21
DSC_2024.JPG

#22
DSC_2133.JPG

#23
DSC_2145.JPG

#25
DSC_2197.JPG

#26
DSC_2431.JPG

#28
DSC_2493.JPG

#29
DSC_2510.JPG

#30
DSC_2703.JPG

#31
DSC_2722.JPG

#32
DSC_2777.JPG

#34
DSC_2833.JPG

#35
DSC_2835.JPG

#36
DSC_2877.JPG

#37
DSC_2895.JPG

#38
DSC_2938.JPG

#39
DSC_2965.JPG

#40
DSC_2988.JPG

#41
DSC_2993.JPG

#42
DSC_3078.JPG

#43
DSC_3090.JPG

#44
DSC_3233.JPG

#45
DSC_3248.JPG

#46
DSC_3249.JPG

#47
DSC_3252.JPG

#48
DSC_3273.JPG

#49
DSC_3281.JPG

#50
DSC_3290.JPG

#51
DSC_3296.JPG

#52
DSC_3305.JPG

#53
DSC_3329.JPG

#54
DSC_3336.JPG

#55
DSC_3337.JPG

#57
DSC_3386.JPG

#58
DSC_3411.JPG

#59
DSC_3506.JPG

#61
DSC_3527.JPG

#62
DSC_3538.JPG

#63
DSC_3549.JPG

#64
DSC_3550.JPG

#65
DSC_3608.JPG

#68
DSC_3637.JPG

#69
DSC_3658.JPG

#70
DSC_3685.JPG

#71
DSC_3688.JPG

#72
DSC_3761.JPG

#73
DSC_3765.JPG

#74
DSC_3789.JPG

#75
DSC_3791.JPG

#76
DSC_3795.JPG

#77
DSC_3807.JPG

#78
DSC_3844.JPG

#79
DSC_3852.JPG

#80
DSC_3874.JPG

#81
DSC_3940.JPG

#82
DSC_3959.JPG

#83
DSC_3985.JPG

#84
DSC_3988.JPG

#85
DSC_4009.JPG

#86
DSC_4022.JPG

#87
DSC_4030.JPG

#88
DSC_4033.JPG

#89

DSC_3834

#90

DSC_3835

#91

DSC_3862

 

 

    全站熱搜

    izzy 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()