DPP_0065

第一次到擎天崗

喜歡霧霧的的迷濛,和綠綠的草皮

原來台北也有這樣的地方...

只是,最後停車費共付了120元

原以為進場付60元就OK了

沒想到依然是計時制,一定要這樣讓旅客玩的有壓力嗎? 台北

 

我用Flickr上傳的縮圖,但好像銳利度跑掉了,有點糊糊的感覺...

 

#1
DPP_0002

#2
DPP_0010

#3
DPP_0012

#4
DPP_0013

#5
DPP_0015

#6
DPP_0016

#7
DPP_0017

#8
DPP_0027

#9
DPP_0036

#10
DPP_0039

#11
DPP_0044

#12
DPP_0045

#13
DPP_0055

#14
DPP_0058

#15
DPP_0059

#16
DPP_0060

#17
DPP_0063

#19
DPP_0065

#20
DPP_0066

#21
DPP_0067

#22
DPP_0068

#23
DPP_0069

#25
DPP_0073

#26
DPP_0075

#27
DPP_0076

#28
DPP_0078

#29
DPP_0079

#30
DPP_0080

#31
DPP_0086

#32
DPP_0087

#33
DPP_0090

#34
DPP_0092

#35
DPP_0093

#36
DPP_0094

#37
DPP_0107

#39
DPP_0128

#41
DPP_0158

#43
DPP_0164

#44
DPP_0166

#46
DPP_0170

#47
DPP_0171

#48
DPP_0175

#49
DPP_0179

#50
DPP_0180

#51
DPP_0182

#53
DPP_0188

#54
DPP_0189

#55
DPP_0196

#56
DPP_0199

#59
DPP_0202

#60
DPP_0203

#61
DPP_0204

#62
DPP_0205

#65
DPP_0212

#66
DPP_0216

#67
DPP_0217

#68
DPP_0218

#69
DPP_0219

#70
DPP_0230

#71
DPP_0231

#72
DPP_0233

#73
DPP_0240

#74
DPP_0242

#76
DPP_0260

#77
DPP_0262

#78
DPP_0266

#79
DPP_0277

    全站熱搜

    izzy 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()